stichting haarlemsbouwplannen.nl

 

Krantenartikelen Provinciehuis van voor (maart 2007) de val van het plan Mateo

 

Klik hier voor Tunnel onder het Spaarne

 

  

zie ook: "Brieven in de media"                                                    Het wordt u niet aangerekend als u "het spoor bent kwijtraakt".

ARCHIEF MEDIA VERVALLEN PLAN  VAN MATEO:

                                                                                         

                            Kaartje bij artikel HD 12 maart 2007

 

tekst op Haarlemsdagblad 24-12-2006 digitaal

Streep door omstreden plan provinciehuis

Gepubliceerd op 22 december 2006, 16:51
Laatst bijgewerkt op 24 december 2006, 15:12

haarlem -  Het omstreden plan van architect Mateo voor de nieuwbouw voor het Noord-Hollandse provinciehuis is definitief van tafel. De Dreef-zijde van het gebouwencomplex behoudt zijn aaneengesloten gevelwand. Dit is de uitkomst van het compromis dat provinciebestuur en het Haarlemse college van B en W hebben gesloten.

Met de overeenkomst tussen provincie en stad lijkt een einde te komen aan de impasse rond de nieuwbouw. In Haarlem bestaat grote weerstand tegen het ontwerp van de Spaanse architect, met name vanwege zijn voorstel de gesloten geven aan de Dreef-kant te doorbreken. Mogelijk wordt ook de vleugel tussen Frederikspark en Griffietuin nog aangepast.

kantoorontwerp Provincie NH ?

 

reactie op resultaat 'workshop'

 

Provincie na 6 jaar planontwikkeling, terug bij af ?

Valt het plan nog aan te passen ?

Gaat Mateo opnieuw door de knieën?

De kou is nog geenszins uit de lucht.

Laat architect Mateo zich weer wijzigingen afdwingen?

 

de redactie van www.haarlemsbouwplannen.nl

Erik Haverkorn 23-12-2006

 

 

Klik hier voor het desbetreffende persbericht 27-12-2006  van de 9 organisaties

TROUW 5 december 2006 http://www.trouw.nl/deverdieping/religie_filosofie/article564008.ece/Interview_Schoonheid_lijkt_taboe_voor_architecten#

zie reactie: www.haarlemsbouwplannen.nl  (05-12-2006, 19:49:02 uur)

 

Hoorzitting op 14-11-2006

 

Onder druk van bezwaren heeft de provincie op 24 november 2006 de aanvraag voor de monumentenvergunning nr. 1332 ingetrokken! De kou is hiermee nog niet geheel uit de lucht.

 

de redactie van www.haarlemsbouwplannen.nl

Erik Haverkorn

 

 

◄ "Herziening"

 

Opmerking:

 

Een ieder die dit bouwplan met al zijn onvolkomenheden kent, zal begrijpen dat het onbegonnen werk is het plan alsnog zodanig te veranderen dat het opeens acceptabel kan zijn. Het "zien van mogelijkheden" kan het best gezien worden als Whishfull thinking!

Ook de architect moet zich na alle voorgaande aanpassingen behoorlijk opgelaten voelen met een dergelijk verzoek. Het zou de redactie niet verbazen als de architect geen medewerking meer wil verlenen.

 

de redactie van www.haarlemsbouwplannen.nl

 

 

 

 

zie voor de brief van de commissaris de pagina AKTUEEL-2 of klik hier voor de PDF

 

Hoorzitting 14-11-2006

citaten van insprekers:

  • De Monumentenvergunning loopt vooruit op de invulling van de nieuwbouwplannen en het bestemmingsplan Frederikspark....
  • ... de integriteit van beide besturen met voeten wordt getreden ...

 

 
Voorafgaand aan dit bericht vond op 14 november een hoorzitting plaats.

Door insprekers werd op onomwonden wijze aangegeven dat het eventueel niet voor 24 november intrekken van het Ontwerp Besluit (1332) de integriteit van zowel Provinciaal- als Gemeentebestuur onder druk zou zetten.

De woordvoerder van de Provincie had weinig weerwoord. E.e.a. resulteerde in het intrekken door de Provincie van de Monumenten aanvraag waardoor.

Niet intrekken zou volgens de wethouder, Jan Nieuwenburg, ook het eerder algeheel stilleggen van de Bestemmingsplanprocedure en Bouwplan- en sloopprocedures ongeloofwaardig maken cq. 'een verkeerd signaal af geven'.

 

Zie voor het verslag van de hoorzitting en een brief van de CvK aan de leden van de Statencommissiehuisvesting/Nieuwbouw de pagina Aktueel 2/documenten/advies Asselbergs

 

 

 
 
   
   

Hoe valt een nieuwbouwplan te rijmen met onzekerheid over de toekomst van het bestuur van Provincies?

 

 

 

klik hier voor het kritische standpunt van de VVD-Haarlem: "Beschermdstadsgezicht Haarlem 20060131 Pdf"

(Denise Eikelenboom is inmiddels benoemd tot voorzitter van de commissie (stads) Ontwikkeling)

 
                 
   
   
   
 
 
   
   

Opmerking van E. Haverkorn:

 

"van wanten" heb ik niet gebruikt. Wel heb ik gezegd: "Mijn indruk is dat de restauratie in goede handen is bij V&B. Maar ik mis een integrale visie op de samenhang tussen dit restauratievoorstel en de nieuwbouwplannen."

Wel te verstaan: die integrale visie mis ik bij het Provinciebestuur.

 

 

 
Haarlems Dagblad 22-10-2005 Ingezonden brief

   

Vraag van de redactie:

Hoe goed is de timing van het Provinciebestuur voor nieuwbouwplannen?

 

De Volkskrant 12-10-2005

Manifest: bestuur Randstad moet veel simpeler

 

Van onze verslaggever Michiel Kruijt

 

DEN HAAG - De burgemeesters van de vier grote steden en vier commissarissen van de koningin willen dat er een sterk vereenvoudigd bestuur komt voor de Randstad. Zij roepen het kabinet vandaag in een manifest op een onafhankelijke commissie in te stellen. Die moet voor de verkiezingen in 2007 met een voorstel komen dat een einde maakt aan de stroperige besluitvorming in deze regio.

Volgens de acht bestuurders, die zich hebben verenigd onder de naam Holland Acht, is de Randstad als gevolg van de bureaucratie achterop geraakt bij negentien andere grootstedelijke regio’s in West-Europa. Zij baseren zich daarbij op een onafhankelijk onderzoek van TNO, die statistische gegevens van twintig economisch belangrijke regio’s vergeleek.

‘De ontwikkeling van de economie – en daarmee de groei in welvaart – in Randstad Holland houdt geen gelijke tred met die van de concurrenten. De achterstand is in in 2003 verder toegenomen en een ommekeer is nog niet in zicht’, is de conclusie van het onderzoeksbureau in het rapport Randstadmonitor 2004. Als het bruto regionaal product per hoofd van de bevolking wordt gemeten – wat volgens de bestuurders de belangrijkste graadmeter is – duikelde de Randstad in zes jaar tijd van de vijfde naar de negentiende plaats.

Om deze trend om te buigen, moet het bestuur in de Randstad op de schop, vinden de burgemeesters Cohen (Amsterdam), Opstelten (Rotterdam), Deetman (Den Haag) en Brouwer-Korf (Utrecht). Bijzonder is dat het manifest ook is ondertekend door de commissarissen van de koningin Borghouts (Noord-Holland), Franssen (Zuid-Holland), Staal (Utrecht) en Jager (Flevoland).

De Holland Acht stellen in hun manifest dat veel te veel bestuurs- en inspraakorganen een vinger in de pap hebben, waardoor beslissingen vertraging oplopen of niet kunnen worden uitgevoerd.

 

   
 
 
     
 
De Volkskrant 25-06-2004

de Volkskrant, Binnenland, 25 juni 2004 (pagina 4)

Reportage

Uitbreiding Provinciehuis Noord-Holland stuit op bezwaren bij monumentenorganisaties en omwonenden
Van onze verslaggever

Het bestuur van de provincie Noord-Holland wil zijn ambtenaren dicht bij elkaar hebben. Maar het voorgestelde moderne gebouw vloekt op de statige boulevard in Haarlem.

De gemeente Haarlem stevent opnieuw af op een conflict over een gezichtsbepalend bouwproject in de historische binnenstad. Waar eerder de renovatie van het Raaks-complex en het terrein van drukker Enschedé jarenlange vertragingen opliepen, zijn het dit keer de plannen voor de nieuwbouw van het provinciehuis die op bezwaren stuiten van omwonenden en monumentenorganisaties.

Net als bij de eerdere projecten ontbreekt het de plannenmakers ook nu weer aan historisch besef, vinden zij. Als het aan de provincie ligt, komt er naast het twee eeuwen oude paviljoen Welgelegen aan de Dreef een blinde wand van witgrijze blokken met eronder een glazen entree.

'Het paard achter de wagen spannen, dat is de Haarlemse methode', zegt bestuurslid Johannes van der Weiden van de Historische Vereniging Haerlem. 'Ambtenaren en politiek koken eerst alles voor. Men maakt zich geen enkele zorgen om een maatschappelijk draagvlak. Zo krijg je de situatie van een gemeente die procedeert tegen burgers. De Haarlemse Dreef is beschermd stadsgezicht. De statige boulevard van stad naar stadsbos. Het plan is een kardinale fout. De hele lijn van de boulevard wordt onderbroken.'

Het bestuur van Noord-Holland is gevestigd in paviljoen Welgelegen. De Amsterdamse bankier Henri Hope bouwde het in 1786. Koning Lodewijk Napoleon woonde er. In 1928 is aan de Dreef een vleugel bijgebouwd in een vergelijkbare stijl. Die wordt gesloopt. Onlangs werd bekend dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg kan leven met het aangepast ontwerp van de Spaanse architect Mateo. Omwonenden, zes monumentenorganisaties en lokale verenigingen blijven tegen.In het najaar zal de provincie de aanvraag voor een bouwvergunning bij de gemeente Haarlem indienen. Pas dan kan er bezwaar worden gemaakt tegen de plannen. De nieuwbouw mag ruim 63 mijoen euro kosten. Volgens commissaris van de koningin Borghouts is er aan de essentie van het oorspronkelijke ontwerp weinig veranderd.

'De enige grote verandering is dat de nieuwbouw los komt te staan van het paviljoen. De directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft mij onlangs bevestigd met het nieuwe concept te kunnen leven. Ik heb hem dat heel uitdrukkelijk gevraagd. Het blijft een zeer modern gebouw.'

'Dat klopt', zegt Ben de Vries van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 'Met de opening van acht meter tussen het paviljoen en nieuwbouw komt er een goede balans tussen oud en nieuw.'

Haarlem kent een lange geschiedenis van problemen met nieuwbouw in de binnenstad. Zo legde de Raad van State eerder dit jaar de sloop van de historische Raaks-gebouwen in binnenstad stil, in afwachting van de uitkomst van een onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de gebouwen.

Ondanks alle protesten lijkt de provincie de nieuwbouwplannen te willen doorzetten. Jarenlange bezwaarprocedures liggen wederom in het vooruitzicht.

'Ik ben daar bang voor', zegt de Haarlemse wethouder Jur Visser (CDA) die ruimtelijke ontwikkeling in zijn portefeuille heeft. 'Wij, politiek en omwonenden, schrokken van het eerste ontwerp. Vooral de nieuwbouw aan de historische kant van de Dreef. Dat deed pijn. Je maakt mij niet wijs dat de provincie daar geen rekening mee houdt. Wij wachten op het definitieve ontwerp.'

De provincie Noord-Holland moet bezuinigen. Vijfhonderd man minder binnen enkele jaren. Toch blijft de nieuwbouw nodig, zegt woordvoerder Hans Jansen van de provincie. 'De provincie is inderdaad bezig met afslanken. Het bestuur wil de ambtenaren die over blijven bij zich hebben op de Dreef en het Houtplein. Daarom is de nieuwbouw wel degelijk nodig. Wij zitten nu te verspreid over de stad.'

Copyright: de Volkskrant

 

 
DE TELEGRAAF 27 juni 2005

 
Haarlems Dagblad dinsdag 20 april 2004

Bouw provinciehuis gaat door

HAARLEM - Met de plannen voor nieuwbouw aan het provinciehuis kan voorlopig worden doorgegaan. Provinciale Staten zijn gisteravond akkoord gegaan met een voorbereidingskrediet van acht miljoen euro. Een voorstel tot uitstel werd verworpen.

René Torley Duwel

Opvallend was dat de meeste fracties weinig lof hadden voor het ontwerp van de Spaanse architect Mateo. Vanuit (cultuur)historische verenigingen zoals de Historische Vereniging Haerlem, de Bond Heemschut en de stichting De Hoeksteen is de laatste weken steeds meer kritiek gekomen op het plan, dat zij als een aantasting van de historische entree van Haarlem beschouwen. Na afloop van het debat kondigde hun woordvoerder Erik Haverkorn van Rijsewijk aan dat ze direct naar de Raad van State stappen als de gemeente Haarlem deze zomer een bouwvergunning heeft verleend. Dat kan pas nadat eerst de Rijksdienst voor de Monumentenzorg het ontwerp heeft goedgekeurd.

De rijksdienst heeft veel kritiek op het ontwerp dat tegen het monumentale Paviljoen Welgelegen wordt 'geplakt'. Daarover wordt nu onderhandeld en het eindadvies van de rijksdienst wordt in juni verwacht. De totale kosten van de nieuwbouw en de renovatie van Paviljoen Welgelegen mogen maximaal 63,4 miljoen euro.

Volgens Haverkorn van Rijsewijk en enkele statenleden valt ook in de Haarlemse gemeenteraad steeds meer kritiek te beluisteren op de nieuwbouwplannen. Commissaris van de koningin Harry Borghouts zei daarop dat hem daarvan niets is gebleken en dat hij dat ook persoonlijk bij de verantwoordelijke wethouder Jur Visser had gecheckt.

Op voorstel van de VVD werd besloten om binnen zes maanden een externe bouw- en procesmanager aan te stellen, die ervoor moet zorgen dat de bouwkosten binnen de perken blijven. Ook werd besloten dat 'het uiteindelijke ontwerp' van Mateo aan de statenvergadering zal worden voorgelegd.

Commissaris Borghouts hamerde er gisteren voortdurend op dat de nieuwbouw nog even noodzakelijk is als enkele jaren geleden. Hij deed dat nadat enkele woordvoerders hun twijfel hadden geuit. In hun ogen moeten de plannen worden aangepast nu de provincie voor een omvangrijke reorganisatie van het ambtenarenapparaat staat, waarbij ruwweg eenderde van de banen verdwijnt. In hun ogen kunnen de ambtenaren dan wel in het kantoorpand aan het Houtplein worden ondergebracht. Volgens Borghouts klopt hun rekensom niet en moet ook om andere redenen de huidige vleugel aan het provinciehuis tegen de vlakte: deze voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en zou anders ook 'zeer ingrijpend' moeten worden opgeknapt.

Borghouts ging er gisteren niet meer vanuit dat de nieuwbouw in 2007 in gebruik kan worden genomen. Hij hoopte nu op 2008.

 

   
Het Frederikspark bedreigd in 1957

1957!

 

 

Nieuwe Haarlemse Courant

januari 1957

 

Uit het verslag van de raadsvergadering donderdag 10 januari 1957

 

Bollenbeurs

 

Het voorstel om medewerking te verlenen aan de plannen tot vestiging van een nieuwe Bollenbeurs vond allerwegen instemming. Alleen de VVD-fractie wilde geacht worden te hebben tegengestemd. Ieder was het erover eens, dat het voor Haarlem uiterst belangrijk was dat de Bollenbeurs voor Haarlem behouden bleef. De bezwaren van de VVD fractie richtten zich dan ook tegen het plan om het gebouw, in het Frederikspark op te trekken.

De heer STOFFELS (VVD) verklaarde daar tegen met name planologische bezwaren te hebben en sprak er, zijn teleurstelling over uit, dat er geen advies van de stedebouwkundige over dit voorstel bij de stukken was gevoegd. Ook was bij van oordeel, dat het project niet zou bijdragen tot de schoonheid van, de omgeving daar. Hierover repte ook 'het adres, dat, de Vereniging Haerlem te elfder ure aan de raad had doen toekomen en dat door de Voorzitter werd voorgelezen.

Wethouder Happé. "Het kan een juweel worden aan de gordel van gróen rond het stadscentrum zo zeide de wethouder in antwoord op vragen van de heer Stoffels. Die gordel blijft gehandhaafd en zal niet verdwijnen, zoals de VVD woordvoerder vreesde. Hij zal zelfs worden verruimd. Toch kon de VVD zich niet laten overtuigen en eiste tenslotte de aantekening; dat zij geacht wilde worden tegen het voorstel gestemd te hebben.

W. P. J. Lammers

W. J. M. Holthuizen jr. (2006 VVD-statenlid en o.a. bestuurvoorzitter van Thijsse's Hof )