Stichting Haarlemsbouwplannen.nl

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

"  Onze stichting komt op voor het erfgoed van Haarlem en Zuid-Kennemerland"     

 

 

  Actueel:

 

  Herinrichting Dreef 2017

 

 Alditerrein tussen Raamsingel en Tempeliersstraat ontwikkelingen 2014

 

  Informatie over landgoed Elswoutshoek

Erik Haverkorn: "Onze stichting zet zich in voor het behoud van  het karakter van Haarlem en Zuid-Kennemerland.

Met succes verzette onze stichting zich tegen een kantoorontwerp van het Bestuur van de Provincie Noord-Holland. Het historisch stadsgezicht van de Dreef van Haarlem bleef daarmee intact!"

 

 

 

Doel van de Stichting Haarlemsbouwplannen.nl:

  • onder de aandacht brengen van bouw- en bestemmingsplannen die door de stichting gezien worden als een bedreiging voor het unieke karakter en/of de cultuurhistorische waarden van Haarlem.

  • stimuleren van plannen die stad en omgeving verbeteren/versterken.

  • zo nodig slagvaardig tegengaan van plannen die het karakter van de stad Haarlem bedreigen.

  • kritisch volgen van- en zo nodig tegenwicht bieden aan, bouw- en bestemmingsplannen.

  • informatiebron en naslagwerk voor raadsleden, ambtenaren, B&W, burgers, projectleiders projectontwikkelaars en "last but not least", voor de media.

  • weergeven van standpunten, inspraak en bezwaren van de burger.

  • de dialoog tussen burger en overheid verbeteren en daarmee een bijdrage leveren aan het realiseren van breed gewaardeerde projecten in en rond de stad Haarlem.

Het doelgebied van de stichting is Zuid-Kennemerland. De Stichting werkt voornamelijk via internet. Documenten van zowel gemeentes, provincie als van burgers treft u aan op onze website.

 

Erik Haverkorn    

De Stichting Haarlemsbouwplannen.nl is opgericht op

9 maart 2007 door E. Haverkorn en M. Groenewoud.

De Stichting is voortgekomen uit de sinds 2005 actieve website www.haarlemsbouwplannen.nl.

*************

*******

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Haarlemsbouwplannen.nl

e-mail: e.haverkorn@xs4all.nl

Redactie adres:

Kleine Houtweg 65

2012 CC Haarlem

Telefoon: 023-5313904

 

 

 

Voorzitter: Drs. W.J.M. Holthuizen, Adviseur Natuurbeheer, oud burgemeester, oud-lid Provincialestaten-NH

e-mail: willemholthuizen@gmail.com

 

Oprichter en vicevoorzitter: E. J. Haverkorn van Rijsewijk

e-mail: e.haverkorn@xs4all.nl

 

website redactie e-mail: redactie

 

 

Kamer van Koophandel: 34269093

Bankrekening voor donaties: 92.23.54.464

Externe links:

Landschap Noord-Holland

SBEZK (Stichting Bescherm Erfgoed Zuid-Kennemerland)

Historische Vereniging Haerlem

Haarlemse Bomenwachters

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

IVN Zuid-Kennemerland

Thijsse's Hof

Vereniging Vrienden Haarlemmerhout

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Haarlemmerhout vanuit de gemeente Haarlem

Stichting de Houten Haarlemmer

Wijkraad Welgelegen

Wijkraad Zuiderhout & Vredenhof

Wijkraad Bosch en Vaart

Wijkraad Koninginnebuurt

Haarlemse-hofjeskrant

 

 

www.danswinkelhaarlem.nl