Stichting Haarlemsbouwplannen.nl Aldi Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

Alternatief met voortbestaan van HKB gebouw,

 

het overwegen waard, een plan dat zich voegt naar de omgeving en dat weinig weerstand zal oproepen en daarmee een snellere realisatie mogelijk maakt.

 

 

Op de inspraakmarkt dd. 29 april 2010 over het ontwerpbestemmingsplan Koninginnebuurt 1e partiële herziening werden de problemen die men heeft met het voorgestelde plan voor het ‘Alditerrein’ op de plankaart van het BP uitvoerig toegelicht.

 

Het alternatieve plan voorkomt de niet gewaardeerde massaliteit langs de Raamsingel van het plan van de gemeente (HBB). Het alternatieve plan voegt zich binnen de huidige bebouwing. De bestaande bebouwing staat op de waarderingskaart nl. in oranje, orde 2, aangegeven en daarmee bestemd als ‘ toonaangevend element in de gevelwand die een belangrijke bijdrage levert aan het stadsbeeld’ (zie voorschriften 5.2 waarderingskaart beschermd stadsgezicht). Iedere nieuwbouw hoort zich daarnaar te richten.

 

De judoschool krijgt voor een lagere investering een voorziening in het gebouw van de voormalige kegelbond (nu o.a. Aldi) met een eigen en karakteristieke identiteit, zonder diep een kelder in te moeten dalen om in een ‘cave infernale’ en kans op wateroverlast de sport uit het land van de rijzende zon te bedrijven.

Een oplossing waarbij voldoende fiets- en autoparkeerruimte wordt gecreëerd voor zowel de judoschool als de dansschool van Schröder en verhandelbare en gewenste woon-&werkruimte wordt gemaakt.

 

Een oplossing waarbij zonodig op korte termijn kan worden ontwikkeld en gebouwd en waarbij een verandering door de bevolking als verbetering wordt ervaren en niet als zoveelste aantasting van ons stedenschoon, en bovendien geheel passend binnen de intenties van een beschermd stadsgezicht.

Daar tevens een voorstel is bijgevoegd waarin de contouren van het bestemmingsplan ter plekke zijn aangegeven, hoeft het de gemeente geen geld en tijd te kosten het bestemmingsplan in de gewenste zin aan te passen en is het aan een creatieve ontwerper om deze plaats de stad een architectonisch waardevolle bijdrage te schenken.

 

Indeling:
Raamsingel:

 • 4 grote stadswoningen van elk ongeveer 225 m2 met mogelijkheid voor praktijkruimte op de begane grond.

 • 2 grote bovenwoningen in het voormalige "Willy Wortel" (zoals bestaand)
  kantoorruimte ongeveer 50 m2 op de begane grond ban het voormalige "Willy Wortel"
   

Tempeliersstraat:

 • Aldi-HKCgebouw: 1325 m2 (exclusief kelder, judovereniging Kenamju vraagt 1000 m2

 • Tussen Aldi-HKCgebouw en Van Eedenstraat 7: ongeveer 325 m2 (kantoor of kantoor + bovenwoning(en))

 

Binnenterrein:

 • Parkeren voor 28 auto's
  Stalling voor ongeveer 80 fietsen (achter het Aldi-HKCgebouw)

 

Peter Janssen en Wiek Röling

AFBEELDINGEN

 

a.  Alternatief plan van Wiek Röling en Peter Janssen

 

b.  Perspectief van het alternatief

 

c.   Het alternatief gezien vanuit de Tempeliersstraat. Het bestaande HKB gebouw met daarin
     ondergebracht, na restauratie, de sportschool Kenamju.

 

d. Planindelingen van het alternatief.

 

 

d. bovenaanzicht. Parkeren in binnenruimte met sportschool in HKB gebouw.

 

e.  Verschil in bouwhoogte tussen het plan van HBB (paars) en de bestaande HKB.