Stichting haarlemsbouwplannen.nl

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

Huisvesting Provincie locatie Dreef

 

BEELDMONTAGES INGANG parkeergarage

"Verbeelding"-Bp-Fredpark-plankaart-vastgesteld 13-01-2012.jpg

  

   Voor - en achterkant zijn in stadsbeeld even belangrijk.

 

Dit is het plan Mateo, dat van tafel ging: waardoor Haarlem mooi kon blijven.:


 

Helaas de luifel detoneert en verknald het golvende front. Dat in ieder geval, is mijn mening: Erik Haverkorn.

 

Ontwerp fasen:

 

 

       

Het ontwerp dd. februari 2011                                                         Het ontwerp in maart 2010

 

 

Ontwerp begin 2010

      

 

                         Fraai ontwerp voor aanbouw van Bremer/Zwiersgebouw echter:........................    bovenstaand kantoorblok (intussen vervallen (2010) hoort niet thuis in het Frederikspark
                                                                                                                                               en zeker niet tussen Park en Paviljoen Welgelegen.

 

Krachtig in balans65_107141.pdf

 

 

     

In beide varianten blijft de voorgevel van het Bremer/Zwiers gebouw en de Poort gehandhaafd en ongemoeid.                                                                   Schetsen E.Haverkorn

 

 

  

                                                                                              In ere hersteld zicht op voor en achterkant

 Aansluiting van Frederikspark met Griffietuin is een feit (2009),

een grote aanwinst voor de stad Haarlem.

 

De kantoren B en C zijn verwijderd.

 

September 2008:

Het Provinciebestuur staat open voor de suggestie slechts een beperkte, compacte aanbouw te realiseren tegen de ontstane blinde muur, hiermee zou het zicht tussen de twee gebieden blijvend zijn.

Brief GS 15 oktober 2008 sloop bunker

  1. Belangrijk nieuws: Brief van Gedeputeerde Ton Hooijmaijers 4 juni 2008

 

 

Dit kan het zicht worden vanuit het Frederikspark!

 

Brief van Gedeputeerde Ton Hooijmaijers aan Stichting Haarlemsbouwplannen 3 april 2008 (Pdf)

 

Het Provinciebestuur heeft organisatiebureau AT OSBORNE aangetrokken om te assisteren bij de juiste keuzes voor huisvesting van het ambtenarenapparaat.

Alhoewel nog geenszins vaststaat om hoeveel ambtenaren het gaat is een eerste stap dat de misplaatste-, lelijke zestigerjarenvleugels B en C op relatief korte termijn gesloopt gaan worden. Daarmee wordt de zichtrelatie tussen stad en Paviljoen weer in ere hersteld.

 
Een Nota die laat zien tot welke onbegrijpelijke onzin bureaucratie kan leiden.▼

Persbericht van de Provincie 28 juni 2007

Actuele berichten

Nieuwe inrichting Dreefcomplex provincie

28-6-2007

 De provinciale bebouwing aan de Dreef blijft bestaan. In paviljoen Welgelegen wordt het provinciale bestuur gehuisvest. Het gebouw hiernaast (gebouw A) wordt volledig gerenoveerd. De gebouwen daarachter (B en C) in het Frederikspark worden gesloopt.

 In plaats hiervan worden twee kantoorvilla’s gebouwd. Er komt een openbare, ondergrondse parkeergarage. De locatie Houtplein wordt gerenoveerd en uitgebreid en de locatie Zijlweg wordt verkocht. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten deze uitgangspunten voor de huisvesting van het bestuur en de medewerkers naar buiten gebracht. De keuze wordt voorgelegd aan Provinciale Staten en zal vervolgens verder worden uitgewerkt.

 De provincie is sinds 1964 bezig met het zoeken naar nieuwe huisvesting voor de medewerkers en het bestuur. “Er is lang gesteggeld over de nieuwbouw aan de Dreef. We hebben besloten het roer om te gooien en daarvoor is nu de eerste stap gezet. We hebben een duidelijke keuze gemaakt voor de verdere ontwikkeling, waarbij we zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met de omgeving”, aldus Ton Hooijmaijers, verantwoordelijk gedeputeerde.

 In het collegeprogramma 2007- 2011 is besloten om het bouwplan van architect Mateo stop te zetten en een nieuw plan te ontwikkelen. Uitgangspunt was dat paviljoen Welgelegen als bestuurscentrum behouden zou blijven om recht te doen aan de rijke geschiedenis* van dit pand en dat de voorgevel van pand A behouden zou blijven. Daarnaast willen GS dat bestuur en medewerkers dicht bij elkaar gehuisvest worden. Nu zijn er werkplekken voor de medewerkers op drie locaties: Zijlweg, Houtplein en Dreef. Straks zijn dit er nog twee, die dicht bij elkaar liggen.

 Dreefcomplex

Bij de ontwikkeling van het Dreefcomplex denken GS aan een parkachtige inrichting. Het A-gebouw wordt volgens de originele bouwtekeningen gerenoveerd en biedt ruimte aan maximaal 140 medewerkers. Het B- en C-gebouw worden gesloopt, waardoor er vanuit het Frederikspark uitzicht komt op paviljoen Welgelegen. De nieuwe villa’s worden zo gesitueerd dat zij aansluiten bij de andere villa’s in het park en moeten passen in de historische omgeving. Deze villa’s bieden ruimte aan minimaal 60 werkplekken. Het monumentale hekwerk zoals nu al aanwezig aan de Dreef en Paviljoenslaan, wordt om het hele terrein aangelegd. Tussen de villa’s kan een nieuwe monumentale ingang worden aangelegd. Deze ingang is alleen bestemd voor langzaam verkeer. Er komt een openbare ondergrondse parkeergarage, zodat ook de omgeving hiervan gebruik kan maken. De huidige ingang aan de Dreef zal ook gebruikt worden als in en uitgang voor de parkeergarage. Nader onderzoek is nodig hoe groot deze garage kan worden. Daarnaast willen GS het Frederikspark in oude luister herstellen, zodat het weer een juweel van Haarlem wordt.

 Houtplein

Het kantoorgebouw aan het Houtplein wordt geschikt gemaakt voor ca. 1.300 werkplekken, conform het eerder genomen besluit hierover. Het gebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid.

 Zijlweg

Het provinciale gebouw aan de Zijlweg zal worden verkocht, de medewerkers komen dan naar het Houtplein of de Dreef. Het terrein maakt onderdeel uit van het mogelijke plan voor het Campuspark, wat provincie en o.a. samen met gemeente Haarlem opstellen, voor een nieuwe invulling van de Zijlweg en omgeving. De verkoopopbrengsten worden gebruikt voor de kosten van de ontwikkeling van de locaties aan de Dreef en het Houtplein.

 Hoe verder?

GS hebben nu de richting bepaald. Na besluitvorming door PS zal voor iedere locatie een Plan van Aanpak worden opgesteld. Naar verwachting zal hierover dit najaar besloten worden. Dan wordt duidelijk hoe de plannen verder zullen worden uitgewerkt en hoe belanghebbenden hierbij betrokken worden.  

* Paviljoen Welgelegen is gebouwd door de bankier Henry Hope in 1789, om zijn kunstverzameling goed tot zijn recht te laten komen. Haarlemmers kennen Welgelegen als voormalig koninklijk paleis. Inderdaad heeft het gebouw verschillende Koninklijke bewoners gekend: Lodewijk Napoleon en de latere keizer Napoleon III verbleven er. Ook was het een zomerverblijf van Prinses Wilhelmina, moeder van Koning Willem I. In 1930 wordt het bestuurscentrum van de provincie erin gevestigd.

 Meer informatie vindt u op de projectsite Huisvesting van de Provincie.

Brief aan omwonenden

30 juni 2007     Korte samenvatting:

Het Provinciebestuur is voornemens een nieuw plan uit te werken voor de huisvesting van een aantal ambtenaren. Uitgangspunten daarbij zijn:

  • behoud van de gehele voorzijde van de gebouwen aan de Dreef (het front bestaande uit: Oude Poort - Bremer/Zwiers - villa Dreeflust)

  • sloop van twee vleugels grenzend aan het Frederikspark, het bouwen op die plaats van twee "kantoorvilla's"

  • een openbare parkeergarage met ca 140 plaatsen een deel daarvan voor de Provincie

In eerste instantie kan de stichting haarlemsbouwplannen.nl zich vinden in de voornemens van het Provinciebestuur, al zijn de plannen op dit moment nog niet intern besproken.

Nadere informatie vindt u hieronder in de vorm van een persbericht van de Provincie, een brief aan omwonenden en een artikel dat verscheen in het Haarlems Dagblad van 29 juni jl.

Stichting haarlemsbouwplannen.nl

 

 

 

 

 

Aan dit plan is na zes jaar "ontwikkelen"

een einde gekomen!

(de 7.000.000 Euro flop met Mateo) 

 

 

Wat eraan vooraf ging:

Het Collegeprogramma 2007 – 2011 van de Provincie Noord-Holland:

"Krachtig in Balans"

"We schrappen de huidige nieuwbouwplannen voor het Provinciehuis en komen met nieuwe."

pagina 20

g. Huisvesting

Het huidige plan om tot nieuwbouw aan de Dreef te komen wordt onmiddellijk ingetrokken.

Nog voor de zomer komen wij mede op basis van een raming van de totale huisvestingsbehoefte van de provincie (bestuur en ambtelijk apparaat) met een voorstel hoe deze kan worden gerealiseerd op de huidige of alternatieve locaties. In een nieuw voorstel zal in elk geval de gevel van gebouw A worden behouden en zal worden geprobeerd het gebouw zoveel mogelijk te restaureren en te renoveren.

het volledige College programma NH "Krachtig in Balans"

Nu het plan Mateo is ingetrokken zijn er verschillende scenario's:

  1. Kantoren Houtplein worden uitgebreid in het atrium en blijven een combinatie met het Paviljoen Welgelegen aan de Dreef na restauratie van gebouw A.

  2. idem: Kantoren Houtplein worden uitgebreid en blijven een combinatie met het Paviljoen Welgelegen aan de Dreef en met behoud van de gevel nieuwbouw daarachter.

  3. Geen van deze oplossingen voldoet. In dat geval zal de Provincie overwegen zowel de kantoren aan het Houtplein alsook de Dreef te verlaten en een nieuwe vestiging, inclusief Statenzaal, te bouwen op bijvoorbeeld de locatie "023" (aan de Schipholweg).

E. Haverkorn