Stichting haarlemsbouwplannen.nl

Elswouthoek stukken inzake het gestruikelde convenant

 

2050 Convenant Bijlage 6 versie 2 dd 10-10-2013 aangevuld d.d. 16102013_2013035770.pdf

2050. planschadeverhaalsovereenkomst 10-10-2013 aangevuld dd 16102013_2013035771.pdf

2050.anterieure grondexploitatiesovereenkomst 10-10-2013 aangevuld dd 16102013_2013035772.pdf

Br. dhr. Slewe 110214_2014004784.pdf

Collegebesluit vernietiging convenant_2014004427.pdf

collegebrief vernietiging convenant Elswoutshoek_2014004496.pdf

Convenant revitaliseringsplan vs02_2013035769.pdf

Inrichtingsplan Utiliteitszone_2013036007.pdf

oplossingsrichting en convenant Elswoutshoek_2013035632.pdf

pc369_capture_20140128_014_000000_2014003059.pdf

Prod. 1 Defintief verslag Eindoverleg d.d. 3 oktober 2013  JBA 04-10-13_2013035187.pdf

publiekrechtelijke gevolgen ontbinden convenantEWH_2014004563.pdf