Stichting Haarlemsbouwplannen.nl                                                                                                         

naar HOMEPAGE

 

Herinrichting Dreef 2017 en herinrichting Houtplein

 

artikelen in de media over Dreef en Houtplein

 

                                            Standpunt: Geen asfalt maar klinkers!

 

 !!!!! een petitie tegen asfaltering van de Dreef

 petitie:    maak-haarlem-blij-houd-de-dreef-asfaltvrij!

 

Zeer de moeite waard de videoregistratie van de vergadering Beheer van 13 juli begin op ca 12.00.00:
https://haarlem.raadsinformatie.nl/vergadering/380627/%2013-07-2017

 

 

Onze stichting zet zich in voor het erfgoed van Haarlem en Zuid-Kennemerland. Vanuit die optiek maken wij ernstig bezwaar tegen de voorgenomen herinrichting van de Dreef en van asfaltering in het bijzonder.

De Dreef is een unieke stadsentree in ons land.  “Niet voor niets maakt de omgeving deel uit van het beschermd stadsgezicht.“ (citaat uit gebiedsvisie 2011 van de gemeente.) Vervolgens negeert de gemeente het beschermdstadsgezicht!

De Dreef als toegangsweg naar Haarlem heeft de tand destijds doorstaan en heeft nog steeds een unieke landelijke, rustieke, historische, uitstraling. Nu de voorgevel van de gebouwen van de Provincie onveranderd is gebleven is het mogelijk het historische karakter van de Dreef te behouden. Mits deze bijvoorbeeld niet wordt geasfalteerd.

In de PowerPoint presentatie (beeld 10) valt te zien welke destructieve invloed het plan heeft op het rustieke karakter.(Informatie ontleenden wij aan de PowerPoint presentatie van de gemeente van 12 april en de ontwerptekening VOSweco-20170117)

 

 

Opmerking:

De nieuwbouw aan de Dreef (2014 opgeleverd) veroorzaakte schade aan het voorterrein. Ter compensatie en herstel werd de gemeente Haarlem een bedrag van 400.000 euro ter beschikking gesteld door de Provincie. Wrang is dat dit bedrag nu, vermeerdert met 250.000 euro van de gemeente dreigt te worden gebruikt voor een in onze ogen verkeerde ontwikkeling die onder andere bestaat uit het vervangen van de rustieke klinker bestrating door asfalt.
    DOCUMENTEN:

   Omgevingsvergunning gmb-2017-121481-fiets-voetpad (1).pdf

   Omgevingsvergunning gmb-2017-121485-rijweg.pdf

   19-07-2017-Brief van Weth. Sikkema met wat nutteloze repapratiesr.pdf

  Dreef/trillingsonderzoek/zonder de Dreef.pdf

    Memo Dreef juni 2017 PV.EH.pdf (Op- en aanmerkingen bij de voornemens van de gemeente)

    2017239232 Reactienota op ingediende zienswijzen Dreef met bijlagen.pdf

    2017239232 Collegebesluit Vaststellen definitief ontwerp Herinrichting Dreef.pdf

   plan van de gemeente anno april 2017 (plantekening van de Dreef)

   PowerPoint van de gemeente  (Download) gepresenteerd in hotel Carlton op

   Zienswijze Vereniging Haerlem-Dreef -Brief aan de Raad19 juli 2017f

   Zienswijze-Heemschut Dreef.pdf

   Zienswijze van onze stichting (PDF)

   Zienswijze van R.Ebbinge

 

 
            
   Asfalt voorstel van de gemeente.                                                                   Klinkerbestrating en bredere groenstroken. Onze voorkeur.

 

Uit de presentatie:Een zuidelijke entree van Haarlem met meer allure!”.
Dit is een stelling die haaks staat op asfaltering. In feite een vorm van desinformatie. Asfalt vermindert de allure, zeker in historisch perspectief.

 

Uit de tekening blijkt dat twee bushaltes aan de Dreef, één aan de Oostzijde en één aan de Westzijde evenals de touringcar opstelplaats, zouden vervallen. Loopt dit niet vooruit op de herinrichting van het Houtplein?

 

  Stukken uit het verleden:

  gmb-2017-45061.pdf  Dreefplan vrij gegeven voor Inspraak 21-03-2017

  110316 Plan van Aanpak Gebiedsvisie - Inrichtingsplan Houtplein Dreef.pdf

 
 

  In het plan verdwijnt de opstelplaats voor touringcars! Is dat de bedoeling?