Stichting www.haarlemsbouwplannen.nl

Provincie Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

21 juni 2012: "Nieuw ontwerp" voor parkeergarageingang . Is dit beter?

voorstel19-06-2012 120524-plantekeningen.pdf

  

"artist" impression  (van de architect) met onzichtbare aanbouw                   "artist" impression  (van de architect) met onzichtbare aanbouw

 

       

Glasconstructie zichtbaar gemaakt door E.Haverkorn.                              Beeldmontage door E. Haverkorn met voorstel van architect dd. 21 juni 2012

     

Glasconstructie zichtbaar gemaakt door E.Haverkorn.

 

 

Brief aan de Provincie, adhesie voor voorstel: "De Golf"
Steun voor het voorstel "De Golf":

  • Bond Heemschut

  • Nico Brink

  • Wijkraad Welgelegen

  • Wijkraad Koninginnebuurt

  • SBEZK (Stichting Bescherm Erfgoed Zuid-Kennemerland)

  • Vrienden van de Haarlemmerhout

  • Stichting De Hoeksteen

"De Golf"

een ingang geïnspireerd op de nieuwbouw aan de Griffietuin.

          

 

  1. lijst met ingekomen stukken raadsvergadering 8 maart 2012

  2. fouten-in-bp-Fredpark_getdoc20120308.pdf

  3. Kösteradv-getdoc20120308.pdf

 

Vergadering statencommissie 20 februari 2012 20.00, behandeling entreegebouwtje.


amendement20120216_Fredpark.pdf opdracht tot het onderzoeken van andere oplossingen voor de entree van de parkeergarage.
Citaat:

     "... De indieners van dit amendement van mening zijn dat het gekozen ontwerp voor
     dit bouwwerk mogelijk suboptimaal is"

Bestemmingsplan documenten Frederikspark 16 februari 2012

Verslag20120202_cie-Ontwikkeling_bp-Fredpark.pdf    zie ook de brief over de kwaliteit van de gebouwen Dokterswoning, Bremer-Zwiers en poortgebouw

Inspraak van onze stichting op 2 februari 2012 Commissie Ontwikkeling 

Inspraak Prinz 2 februari 2012

Gemeente\SPS-HLM12020115420 de lang verwachte brief van de wethouder.pdf

2012-01-26 verslag Raadsmarkt Bouwplan Parkeergarage.pdf

Vergadering 12-01-2012 Ontwikkeling BP Frederikspark Geluidsband.MP3

"Het Slurfontwerp" mist aansluiting met de omgeving

Transcriptie (woordelijk verslag) van de vergadering van 12-01-2012.pdf

Verbeelding-Bp-Fredpark-plankaart-(vastgesteld)-13-12-2011.pdf

In spraak van onze stichting op donderdag 12 januari in de commissie Ontwikkeling.pdf

6 varianten - behandeling in de raadscommissie 12 januari 2012.pdf

111125 CIE Ontwikkeling - Bouwplan Dreef.pdf

SPS-HLM11113011411 (2).pdf

Brief van de Commissaris van de Koningin dd. 24-10-2011

INSPRAAK 03-oktober 2011 BIJ DE PROVINCIALE COMMISSIE DOOR ONZE STICHTING

Beeldmontages van de voetgangers in- en uitgang

   

9 november 2011

Inmiddels zijn, sinds onze stichting op 3 oktober insprak bij de Statencommissie
(Zie brief van de CvK), door de architect alternatieven voor het garage-entreehuisje aangedragen. Het blijkt te gaan om een doorborduren op de koker uit het eerste ontwerp. Dat ontwerp greep naar de lijn (rood) van de erf-afscheiding tussen Griffietuin en Frederikspark. De alternatieven doen dat ook. Let wel, die lijn is in het geheel niet zichtbaar aan de voorzijde van het complex aan de Dreef. Het komt ons voor als een gezocht argument om op een niet aan de Dreef zichtbare erf-afscheiding, ontwerpen te baseren!

Naar onze mening kan geen van de alternatieven qua omvang en afdekkende werking op de gevel van Bremer/Zwiers, die voor veel geld teruggebouwd gaat worden, als verbetering worden gezien.

De varianten laten wel verschillende configuraties voor de trap en de lift zien. Het kan dus blijkbaar wel anders. Nu nog een ander en minder opzichtig "omhulsel".

Naar de visie van onze stichting gaat het bij het entreehuisje om een facilitair bouwsel dat een bescheiden rol hoort te krijgen aan het front aan de Dreef. Net als het eerste ontwerp zijn getoonde varianten zijn opnieuw blikvangers.

zes nutteloze varianten

6 nutteloze varianten op de voetgangersentree.pdf

 

 

 

 

 

De tekeningen in detail klik hier (pdf 4 Mb)

 

Reactie op de inspraak door onze stichting: Brief van de Commissaris van de Koningin dd. 24-10-2011

Een nieuw huis

Provincie Noord-Holland krijgt nieuwe huisvesting. Dat is nodig, want op dit moment werken de ambtenaren verspreid over de stad in gebouwen die niet meer voldoen. Het gebouw aan het Houtplein krijgt een facelift en gebouw A aan de Dreef, ook wel genoemd het gebouw Bremer/Zwiers wordt geheel vervangen. 

Architect Jaap Gräber van het bureau Claus Kahn tekende een bijzonder en bijzonder baanbrekend ontwerp  ter vervanging van het gebouw A aan de Dreef. Desondanks zal er aan de Dreef weinig veranderen want de voorgevel zal na sloop worden teruggebouwd. Daarentegen zal de aanblik aan de achterkant volledig veranderen. Er komt een zeer uitzonderlijke glazen, gewelfde aanbouw. Deze nieuwbouw zal zichtbaar zijn vanuit het Frederikspark. Onze stichting ziet het ontwerp als een aanwinst. Het heeft de potentie van een toekomstig monument. Mooi, transparant, functioneel en groen. Het zal een bijzondere combinatie zijn met het historische Paviljoen Welgelegen.

Onder het complex komt een parkeergarage van ca 240 plaatsen, deels openbaar deels voor het bestuur van de Provincie. De garage wordt bereikt via een hellingbaan aan de Dreefzijde de auto's onder het gebouw door naar de garage die zich onder het groen van de Griffietuin bevindt. Via een gang onder het gebouw door kunnen de voetgangers de garage verlaten. De uit- en ingang voor voetganger komt daarmee aan de voorzijde/Dreefzijde.

Recentelijk is er inzicht ontstaan over het ontwerp van de voetgangers uit- ingang. Het plandeel voor deze voetgangers voorziening heeft de status van uitwerkingsgebied. Het voorliggende ontwerp laat een glazenkoker zien met een schuin oplopend ver overhangende luifel.

 De gesloten gevelpartij bestaande uit gebouw Bremers/Zwiers, de oude poort en de Westelijke zijgevel van het Paviljoen, dreigt gebroken worden door de dwars daarop staande koker constructie. Vanuit kijkrichtingen langs de gevel zal ofwel de villa ofwel de gevel van Bremer/Zwiers aan het oog ontrokken worden. Alternatieven die zich voegen in het front aan de Dreef zijn denkbaar.

Het is een ontwikkeling die bij weinigen bekend is. Onze stichting heeft haar zienswijze middels inspraak bij de Provinciale Commissie Zorg, Cultuur en Middelen (ZC&M) op 3 oktober jl. onder de aandacht gebracht. In de inspraak zijn ook alternatieven naar voren gebracht.

Nog afgezien van de visuele aspecten van het kokervormige ontwerp brachten wij ook enkele  gebruikersaspecten van het voorliggende ontwerp onder de aandacht, te weten: ten eerste, de trap ligt tegengesteld aan de richting naar of van de eigenlijke garage en ten tweede, er is een lift voorzien die de liftkooi, wanneer deze onbezet is, automatisch laat zakken naar onder het maaiveld. Dat laatste betekent dus dat de lift altijd opgeroepen zal moeten worden. De tegengestelde richting van de trap betekent dat de gang of tunnel onder het gebouw daarmee langer wordt. Wij achten de voorstellen ten aanzien van de koker weinig gebruikersvriendelijk.

INSPRAAK 03-oktober 2011 BIJ DE PROVINCIALE COMMISSIE DOOR ONZE STICHTING

Beeldmontages van de voetgangers in- en uitgang

Kokervormige aanbouw (uitwerkingsgebied)
trap in tegengestelde richting

Variant die slechts ca 1/2 meter uit de gevel komt.


logische route naar de garage


impressie van de koker

 


Alternatief met gewelfde vorm
Legio andere oplossingen zijn nog mogelijkbouwtekeningen van het kokervoorstel
(uitwerkingsgebied):

519B401-110907.pdf Westgevel (aanzicht vanaf de Dreef)

519B402-110907.pdf Noordgevel (zijaanzicht)

519B202-110907.pdf Parkeerlaag -1

519B203-110907.pdf Plattegrond begane grond

519B403-110907.pdf Zuidgevel (zijaanzicht)

Nieuwe situatie 2007\Krachtig in balans65_107141.pdf