Stichting Haarlemsbouwplannen.nl

 

Aldi Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

"Aldi-terrein" tussen Tempeliersstraat en Raamsingel

 

klik voor juridische ontwikkeling hier                  

  

 bouwplan detoneert en is te zwaar           HKB niet slopen

Vergadering 24 maart 2016 Brief wethouder Van Spijk over project Tempeliersstraat HKB gebouw (1).pdf  inspraak van onze stichting: inspraak 24-3-2016.pdf

 

Sinds het HKB gebouw monumentwaardig is gebleken is er onduidelijkheid over de verdere ontwikkelingen.

..................... HKB\cultuur historisch onderzoek.pdf .................................

Situatie november 2014

30-10-2014 Wethouder D66 E. Cassee opgestapt

Nieuwbouwplan wegens totaal ondoorzichtige situatie door B&W van de agenda van de raadsvergadering van 27 november verwijderd.

Algemene wens: eerst een bestemmingsplan

Inspraakreacties van omwonenden en wijkraad Welgelegen;

Wijkraad Welgelegen 17 november 2014

Arend-Jan van Welsenes nov 2014 _2_.pdf

actuele documenten vergadering ontwikkeling 2014

 

Raad van State vernietigd op 25-oktober 2012 opnieuw bestemmingsplan zie verder pagina juridisch

Kenamju niet naar Raamsingel!  4 oktober 2012bericht in De Haarlemmer

haarlem - .. In de huidige panden aan de Phoenixstraat gaat de Haarlemse judoclub en sportschool Kenamju van Cor van de Geest zich vestigen.

 
Brief van onze stichting in Haarlems Dagblad Bouwtekeningen uit 1923 van het HKB gebouw
Raadsvergadering 20-01-2011 Geluidsband van de Raadsvergadering 20-01-2011 deel Alditerrein.Mp3

Woordelijke tekst van de Raadsvergadering 20-01-2011 (deel alditerrein).pdf

 
"last minute" ingebrachte stukken voor de Raads-vergadering van 20-01-2011 Aan de Raadsleden dd 20-01-2011 inzake bp Koninginnebuurt.pdf

notitie maatschappelijke uitvoerbaarheid 20-11-2011.pdf 

 
Brief ter beschikking gesteld in de vergadering van 13-01-2011. Brief_van_wethouder_13-01-2011.pdf  
Een alternatief met behoud van HKB met daarin de Judoschool. Een alternatief dat veel steun heeft. Klik hier voor een alternatief bouwplan  
Ontwerp 2011. Visueel nauwelijks verschillend van voorgaande ontwerpen. Ontwerp bouwplan Braaksma&Roos/HBB januari 2011 het plan van de gemeente en HBB.

 
Het plan                                                                                                    Percelen V, VI, VII, VII en IX met servituut.

 

Reactie op de brief dd. 7-10-2010 van de stadsadvocaat.

Reactie op brief dd. 7-10-2010 van de stadsadvocaat.pdf  !

Door Gemeente en Raad kunnen aan de brief van de stadsadvocaat verkeerde conclusies worden verbonden.

Inspreken op donderdag 13 januari 2011.

Zie de eindnotitie van wethouder Ontwikkeling, dhr. Cassee.

 

 

eindnotitie 24 december 2010.pdf

 

idem: eindnotie selectie en accenten (door Haarlemsbouwplannen.nl)

Bestemmingsplan:
  1. onderdeel B bijlagen .pdf
  2. Bplan-Voorschriften Koninginnebuurt (april 2010).doc
  3. Bplan-Totaal toelichting 250310.doc
  4. Bplan kaart 1ste partiele herziening 07-01-2011!
De toon van de eindnotitie is ten aanzien van onder andere Kenamju afgezwakt.
Historische grond in beeld Een onderzoek naar de historie van de grond tussen tussen Tempelierstraat en Raamsingel in het licht van de erfdienstbaarheid Historische_grond_bij_Raamsingel-16.pdf  ! Oude plankaarten en foto's brengen de geschiedenis van de grond in beeld.
Historische kaarten van het grondgebied.

Kaart grondbedrijf Haarlem 1906-1924 detail .pdf

Kaart grondbedrijf Haarlem 1935.pdf

    Wijkraad Welgelegen artikel
Nieuws van het Aldifront
december 2010
Erfdienstbaarheid (Servituut) tussen Tempelierstraat en Raamsingel, betekent  aanpassen bouwvolume.

 

 

Kaart van de erfdienst-baarheid geprojecteerd op Google Earth.

 

Aan weerszijden van Raamsingel 16 (de dansschool Schröder) werden rond 1931 twee gespiegelde woningen bijgebouwd.

 

Citaat uit:

Bijlage 1 Rijks- en provinciaal ruimtelijk beleid (Gemeente Haarlem)


"Raamsingel 16. Uit de rooilijn springend voorbeeld van de prestedelijke bebouwing uit de 19de eeuw; twee bouwlagen met schilddak en middenplat; vijf vensterassen brede, symmetrische voorgevel met risaliserende middenpartij met omlijsting van de voordeur en verdiepingskozijn, dakkapel; hoekpilasters en kroonlijst
."

 

 

Sinds wanneer bestaat  Dansschool Schröder?

Sinds 1925!

 

Zie advertentie, 1936

 

13 november 2010:

Wijze woorden van de wethouder! Is dit inzicht op tijd om het bouwvolume op
het Alditerrein binnen de perken te brengen en de voorziene parkeerproblemen op te lossen?
Stichting Haarlemsbouwplannen neemt aan van wel!

 
Zijn er alternatieven voor de "Judotempel"? HD artikel 10 juli 2010 over Judotempel zie pagina Media  
Kaartje uit Bouwarchief Gemeente Haarlem 1907.

NB. Van bebouwing op kavel 508 is afgezien en onbebouwd gebleven.

 
 

   

                                                                                                                                                                       HKB gebouw aan de Tempelierstraat      foto's: E.Haverkorn 

Bouwtekeningen (1923) van het HKB gebouw van Architect J.C. Dop

Omwonenden, wijkraad Welgelegen en onze stichting, verzetten zich tegen sloop het HKB gebouw.

 

Dit artikel is afkomstig uit het internet archief - Haarlem  Haarlems Dagblad       maart 2002

Schoonheidscommissie tegen hoogbouw aan Raamsingel

HAARLEM - De schoonheidscommissie vindt dat er een nieuw ontwerp moet komen voor een appartementencomplex aan de Haarlemse Raamsingel. Het zes verdiepingen tellende gebouw is veel te hoog op die plek, oordeelde de commissie.

Volgens de architect moet het pand wel de lucht in omdat er problemen zijn ontstaan met de aankoop van de belendende panden. De bedoeling was dat Danscentrum Schröder, dat van de Raamsingel tot de Tempeliersstraat loopt, in de plannen zou worden opgenomen. De dansschool zou elders in het complex herbouwd worden. Daar hing een prijskaartje aan, dat voor de gemeente veel te hoog was. De dansschool werd geschrapt uit de plannen.

Daarmee onstond een veel kleiner oppervlak om te kunnen bouwen. Het pand naast Schröder kon namelijk ook niet meer bij de plannen worden betrokken. Om toch een financieel haalbaar appartementencomplex te krijgen, moest het dus wel de lucht in, legde Ton Mulleners van het architectenbureau uit. ,,Het is eeuwig zonde om op deze plek met schaalvergroting te beginnen'', oordeelde M. Spronck van de commissie. ,,De panden die er nu staan, zijn slechts twee lagen hoog met een kap.'' Ook de overige commissieleden zeiden problemen te hebben met het gigantische bouwvolume. ,,Als je omhoog moet om nog winst te kunnen maken, dan kom je er nooit uit met je ontwerp'', waarschuwde B. Knuijt.

Volgens architect Mulleners is al tweeduizend vierkante meter ingeleverd ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. In plaats van 50 grote appartementen, kunnen er nu maar 45 kleinere appartementen worden gebouwd. ,,Daar kan beslist niets af, anders komen we niet uit de kosten'', meldde de architect.

Merei Dekker         woensdag 06 maart 2002