Adviesbur

 
  1. 2011-03-12_Chronologie_van_vaststelling_bestemmingsplan-_incl links_.pdf
  2. situatie-planvoorlichting.pdf
  3. Interpretatie GS uitspraken.pdf
  4. Aandachtspunten AJvW
  5. Rapport van Advies bureau AMER\19436_Raamsingel_20110504_klein(rapport).pdf
 
Raadsstuk-STZ-RB-2010-57676_Kobu-1ste­-part-herz.pdf  

Servituut:

         Advies-gemeente advocaat dd. 07-10-2010.pdf

                        Analyse van_advies_7-10-2010_stadsadvocaat_dt.pdf
 

         Koopakte-Servituut-1919_tekst+kaartje+voetnoten_def.pdf--uitgetypte tekst

                       Koopakte-Servituut-1919 origineel compleet.pdf
 

         Historische_grond_bij_Raamsingel-16_def.pdf
 

Stadsadvocaat 20-01-2011 notitie maatschappelijke uitvoerbaarheid.pdf

 

Ondersteunend:

Foto van Kaart_grondbedrijf_Haarlem_1935.pdf (Archief Zuid-Kennemerland)

 
   
Doc 22-gesprek-23-09-2009_Wethouder Nieuwenburg.pdf  
Doc 25-2009-gesprek HBB 27 okt.pdf  
Doc 37-2010-06-04HBB-notulen.pdf  
Doc 43-20100706 brief cassee + weerwoord .pdf  
Doc 46-Aldi Kbuurt reactie aan Cassee_06-07-2010.pdf  
Doc 49-weerwoord  in brief Cassee.pdf  
Doc 56 wijkraad-cassee dd 6okt - 13-10-2010 MvA DEF.pdf  
Doc 60-onderdeel B bijlagen .pdf  
   
inspraak H.A. Sijnja 29-04-2010  
Brief Wijkraad Welgelegen 23 juni 2009  

Koopacten e.d.:

  1. anterieure verkoopovereenstemming (masterplan Gemeente/HBB 2010)

  2. Levering HKB aan HBB 2004 met grond parkeerterrein (ATT00101).pdf

  3. HBB Afschrift_openbaar_register_digitaal_Hyp4_dl_54823_nr_178.pdf Koop Raamsingel16a/b/c 2008

  4. Koopakte-Servituut-1919_tekst+kaartje+voetnoten_def.pdf--uitgetypte tekst

(In de stukken 1 t/m 4 wordt verwezen naar erfdienstbaarheid)

 
   
raadsverslag 20-01-2011 (eh)  
   

AJW\2000-april_bestemmingsplan.pdf

AJW\2009-9-25_gesprek-gemeente_17-sept-2009.pdf

AJW\masterplan.pdf

AJW\2005-5-10_Be&W-nota_2005-568.pdf